معرفی کتب مربوط به الهیات زیارت

1. زائران و زیارت در یونان باستان

2. زیارتِ پارک های ملی: دین و طبیعت در ایالات متحده

3. کاوش در الهیات مسیحی زیارت

4. زیارت، سیاست و مکان‌سازی در اروپای شرقی

5. زیارت در بازار

6. زیارت و سیاست: بازفهم قدرت زیارت

7. دیدگاه های بین المللی در باره ی مطالعات زیارت: سفرنامه ها، شکاف ها، موانع

8. زیات اورشلیم و سرزمین مقدس

9. اغواگری‌های زیارت: سفرهای دور و بیراهه در سنت دینی غربی

10. زیارت نظامی و گردشگری رزمگاه‌ها

11. زیارت در اسلام: کنش‌های سنتی و مدرن

12. اعمال زیارتی مسلمانان و کاتولیک ها: جست و جویی در جاوا

13. گردشگری سیاه و زیارت

14. راهنمای پژوهش در باب تاثیرات اجتماعی-اقتصادی گردشگری دینی و زیارت

15. کند و کاوی در زیارت: دیدگاه های باستان‌شناسانه به سفر مقدس و حرکت در جهان باستان

16. راه‌های تازه در مطالعات زیارت

17. بیان های مختلف زیارت و صلح

18. گردشگری مذهبی و مدیریت زیارت

19. زیست‌جهان های جُنبا: مردم نگاری گردشگری و زیارت در هیمالیا

20.  زیارت زنان مسلمان از مکه و اطراف آن

21. دینامیک زیارت: مسیحیت، مکان های مقدس و تجربه ی حسی

22. زیارت مسلمانان در اروپا

23. زیارت و شفا

24. زیارت در قرون میانه

25. زیارت، سیاست و طاعون: حج از شبه قاره ی هند

26. مکان‌های زیارتی هندو در هند: مطالعه‌ای در جغرافیای فرهنگی

27. زیارت در افریقا: سفر آیینی در مسیحیت صهیونِ افریقای جنوبی

28. زنان و زیارت در گالیسیای قرون وسطایی

29. زیارت، سیاست و روابط بین‌الملل

30. مهمانان خدا: زیارت و سیاست در جهان اسلام