همایش بین المللی الهیات زیارت توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی داخلی و خارجی در آبان 1402 برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش، روشن ساختن ابعاد مختلف الهیات زیارت، گسترش مباحث میان رشته ای در این عرصه ، ایجاد زمینه گفتگو میان اسلام و دیگر ادیان و همچنین امامیه و دیگر مذاهب اسلامی از منظر زیارت، و به طور کلی پرداختن به ظرفیت ها، امتیازها و آسیب ها در حوزه الهیات زیارت است. به منظور زمینه سازی علمی جهت مشارکت هرچه بیشتر پژوهشگران در این همایش، برگزاری حدود 20 پیش نشست تخصصی به صورت مجازی و حضوری به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی توسط دبیرخانه علمی همایش در نظر گرفته شده است.