نشانی الکترونی جهت مکاتبه با دبیرخانه کنفرانس:

pilgrimagetheology@gmail.com

 

همچنین دبیرخانه کنفرانس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 الی 16 پاسخگوی تماس های تلفنی با شماره 09395931100 خواهد بود.

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.