همایش بین المللی الهیات زیارت توسط بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی داخلی و خارجی در آبان 1402 برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش، روشن ساختن ابعاد مختلف الهیات زیارت، گسترش مباحث میان رشته ای در این عرصه ، ایجاد زمینه گفتگو میان اسلام و دیگر ادیان و همچنین امامیه و دیگر مذاهب اسلامی از منظر زیارت، و به طور کلی پرداختن به ظرفیت ها، امتیازها و آسیب ها در حوزه الهیات زیارت است. به منظور زمینه سازی علمی جهت مشارکت هرچه بیشتر پژوهشگران در این همایش، برگزاری حدود 20 پیش نشست تخصصی به صورت مجازی و حضوری به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی توسط دبیرخانه علمی همایش در نظر گرفته شده است.

                                                                                                              کتابشناسی زیارت

                 دریافت برنامه همایش 

دریافت کتاب چکیده مقالات

 محل برگزاری: مشهد مقدس، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی 

حمایت کنندگان

انجمن کلام اسلامی حوزه

انجمن کلام اسلامی حوزه

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

جامعة الزهراء

جامعة الزهراء

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه رازی

دانشگاه رازی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه قم

دانشگاه قم

مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران