کمیته علمی

رضا اکبری

رضا اکبری

دبیر
r.akbariisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)
فرشته ابوالحسنی نیارکی

فرشته ابوالحسنی نیارکی

عضو کمیته علمی
f.abolhasaniumz.ac.ir
دانشگاه مازندران
عباس اشرفی

عباس اشرفی

عضو کمیته علمی
ashrafiatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی
رضا برنجکار

رضا برنجکار

عضو کمیته علمی
brenjkarut.ac.ir
دانشگاه تهران
نعیمه پورمحمدی

نعیمه پورمحمدی

عضو کمیته علمی
naemepoormohammadiyahoo.com
دانشگاه ادیان و مذاهب
محسن جوادی

محسن جوادی

عضو کمیته علمی
javadi-mqom.ac.ir
دانشگاه قم
عباس حاج زین العابدینی

عباس حاج زین العابدینی

عضو کمیته علمی
a.hzeinrazi.ac.ir
دانشگاه رازی
هادی ربیعی

هادی ربیعی

عضو کمیته علمی
h.rabieiart.ac.ir
دانشگاه هنر
رسول رسولی پور

رسول رسولی پور

عضو کمیته علمی
rasoulikhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
مهدی ساعتچی

مهدی ساعتچی

عضو کمیته علمی
m.saatchimotahari.ac.ir
مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری
محمد تقی سبحانی

محمد تقی سبحانی

عضو کمیته علمی
sobhani.mtgmail.com
انجمن کلام اسلامی حوزه
محمد سعیدی مهر

محمد سعیدی مهر

عضو کمیته علمی
saeedimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد کاظم علوی

سید محمد کاظم علوی

عضو کمیته علمی
smk.alavihsu.ac.ir
دانشگاه حکیم سبزواری
احد فرامرز قراملکی

احد فرامرز قراملکی

عضو کمیته علمی
ghmalekiut.ac.ir
دانشگاه تهران
قدرت الله قربانی

قدرت الله قربانی

عضو کمیته علمی
qodratullahqorbanikhu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی
قاسم کاکائی

قاسم کاکائی

عضو کمیته علمی
 gkakaierose.shirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
محمد تقی کرمی قهی

محمد تقی کرمی قهی

عضو کمیته علمی
mt.karamiyahoo.com
دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر مروارید

جعفر مروارید

عضو کمیته علمی
 morvaridum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی مزگی نژاد

مرتضی مزگی نژاد

عضو کمیته علمی
mezginejadbirjand.ac.ir
دانشگاه بیرجند
جهانگیر مسعودی

جهانگیر مسعودی

عضو کمیته علمی
masoudi-gum.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین مهدوی نژاد

محمد حسین مهدوی نژاد

عضو کمیته علمی
h_mahdavinejadyahoo.com
دانشگاه پیام نور
Sophia R. Arjana

Sophia R. Arjana

عضو کمیته علمی
sophia.arjanawku.edu
Western Kentucky University
Kathryn Barush

Kathryn Barush

عضو کمیته علمی
kbarushscu.edu
Graduate Theological Union/Santa Clara University
Morteza Hashemi Madani

Morteza Hashemi Madani

عضو کمیته علمی
morteza.h.mgmail.com
University of Nottingham
Joshua Hollmann

Joshua Hollmann

عضو کمیته علمی
hollmanncsp.edu 
Concordia University, St. Paul
Troels Myrup Kristensen

Troels Myrup Kristensen

عضو کمیته علمی
tmkcas.au.dk
Aarhus University
Andrew Petersen

Andrew Petersen

عضو کمیته علمی
a.petersenuwtsd.ac.uk
University of Wales Trinity Saint David
Kurt Andres Richardson

Kurt Andres Richardson

عضو کمیته علمی
kurt_richardsongial.edu
University of Toronto
Sajjad Rizvi

Sajjad Rizvi

عضو کمیته علمی
s.h.rizviexeter.ac.uk
University of Exeter
S. Brent Rodriguez-Plate

S. Brent Rodriguez-Plate

عضو کمیته علمی
splatehamilton.edu
Hamilton College
John Romano

John Romano

عضو کمیته علمی
jromanobenedictine.edu
Benedictine College
Piotr Roszak

Piotr Roszak

عضو کمیته علمی
piotrroszakumk.pl
Nicolaus Copernicus University
Elizabeth Tingle

Elizabeth Tingle

عضو کمیته علمی
elizabeth.tingledmu.ac.uk
De Montfort University

کمیته اجرایی

روح الله فدائی

روح الله فدائی

دبیر اجرایی
r.fadaeimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
محسن شَرفایی

محسن شَرفایی

عضو کمیته اجرایی
sharfa3700yahoo.com
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
امیرحسین فراستی

امیرحسین فراستی

عضو کمیته اجرایی - مترجم زبان عربی
amirhoseinfarasati76gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
محمد حسن فیروزبه

محمد حسن فیروزبه

عضو کمیته اجرایی - بخش معرفی کتاب
hasan.f1378gmail.com
دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

عضو کمیته اجرایی - امور رویدادها - مترجم زبان انگلیسی
m.ghassemiisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)