سخنرانی خانم دکترشهلا بختیاری در روز دوم همایش
08 آذر 1402
سخنرانی خانم دکترشهلا بختیاری در روز دوم همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی سرکار خانم دکتر شهلا بختیاری ( دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه الزهرا (س)) با عنوان «زیارت و مشکلات روحی و عاطفی زنان» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت در گستره ادبیات و سفرنامه ها» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

سفر زیارتی که از عواطف و شوق دیدار ناشی می‌شود در میان مسلمانان و جامعه شیعی به قصد حج و یا زیارت اماکن متبرکه قبور بزرگان دین و حرم و مزار امامان شیعه و امامزادگان بوده است. سفرهای زیارتی در گذشته با مشکلاتی همراه بوده است که شوق بهره گیری از رهاوردهای معنوی آن سبب آسانی و تحمل سفر می‌شد. زنان به دلیل ظرافت جسمانی در مقایسه با مردان و نیز برخی ویژگی‌های روحی، در سفر زیارتی با انگیزه و مشکلاتی متفاوتی روبرو بودند. این نوشته با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسناد وزارت خارجه به بررسی علل، عوامل اقدام زنان به سفر زیارتی، فضای روحی و عاطفی سفر و نیز مشکلات خاص زنان از این منظر پرداخته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد، علاقه‌مندی به بهره بردن از دستاوردهای دینی این سفر معنوی، شوق حضور در حرم امامان و زیارت آنها و امید به کرامت آنان، شفا یافتن و درمان برخی بیماری‌های خود و دعا برای دیگران، حل مشکلات زناشویی و اموری از این دست در انگیزه سفر زیارتی تأثیر داشته است. همچنین امید به پاکی روح و جسم و جان در جریان سفر و مورد لطف واقع شدن در جریان سفر مشوق ادامه آن بوده است. برخی مشکلات جسمانی ناشی از امور زنانگی و بیمارهای ناشی از آن، نبود امکانات سفر بهداشتی، ناراحتی و کلافگی از بی‌مبالاتی برخی همسفران در رعایت پاکی و ناپاکی، خستگی جسمی و روحی از سفر طولانی، بیم ناتوانی در به جا آوردن آداب زیارت و اموری از این دست آزاردهنده روح لطیف زنان بوده است.