سخنرانی آقای دکتر امیررضا مزاری در روز اول همایش
29 آذر 1402
سخنرانی آقای دکتر امیررضا مزاری در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر امیررضا مزاری (دانش‌آموخته دکتری فلسفه دین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات) با عنوان «خلق اتوپیا از طریق روایت‌های زیسته‌شده زیارت» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت و فلسفه2» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

اتوپیا یکی از مفاهیمی است که متفکران همواره با دیده ابهام به آن می‌نگرند. به نظر می‌رسد که این ابهام ناشی از معانی دوگانه‌ای است که در درون مفهوم اتوپیا است. اگر اتوپیا به مثابه وجود بشر  و نه مکانی مشخص در نظر گرفته شود، آنگاه شاید ابهام آن کاهش یابد. اما این امر زمانی محقق می‌شود که از رابطه‌ای متقابل بین فضاها و کنش‌ها، وجود آدمی برساخته شود. کنش‌ها متأثر از فضای تجربه‌شدۀ انسان زمانی ساحت انسان را به سطوح عالی‌تری می‌رساند که قابلیت روایت شدن داشته باشد. این روایت‌ها وقتی متأثر از فضاهای مقدس باشند، اتوپیاهای ارزش را خلق می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد می‌توان تا حد زیادی بر  ابهام اتوپیا از طریق خلق روایت‌های متاثر از فضای زیارت فائق آمد. سنگ بنای این عبور از ابهام را در ارزش محقق‌شده روایی زیارت که در وجود آدمی پدیدار می‌گردد می‌توان یافت.