سخنرانی آقای دکتر سید محمدحسین موسوی پور در روز اول همایش
08 آذر 1402
سخنرانی آقای دکتر سید محمدحسین موسوی پور در روز اول همایش

در ادامه فایل تصویری و چکیده سخنرانی آقای دکتر سید محمدحسین موسوی پور (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه
خوارزمی) با عنوان «کارکرد تربیتی زیارت «امین الله» در حلّ مسئله تنهایی» در همایش بین المللی الهیات زیارت که در نشست تخصصی «الهیات زیارت و مسائل تربیتی» برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.

 

مشاهده فیلم سخنرانی

 

انسان معاصر به رغم رشد فزاینده در عرصه تکنولوژی، با بحران‌های شکننده‌ای در حوزه احساسات روبرو است. همان گونه که در روان‌شناسی وجودی اروین یالوم مشاهده می‌کنیم، یکی از بحران‌های معاصر، «احساس تنهایی» است که البته با شناخت درست و به‌کارگیری روش‌های کارآمد، قابل پیشگیری و درمان است. نگارنده در این مقاله به روشی توصیفی و کتابخانه‌ای و بر اساس دیدگاه روان‌شناسانی مانند اروین یالوم تلاش می‌کند، ضمن توجه به نقش تلقینی زیارت که به نوعی در تربیت دینی هم قابل پذیرش است، راه‌های برون‌رفت از بحران احساس تنهایی را معرفی نماید. لذا در طبقه‌بندی مطالب سعی می‌شود در ابتداء مفهوم‌شناسی واژگان «تنهایی» و «زیارت» مورد تبیین قرار گیرد. سپس با تبیین روان‌شناختی از احساس تنهایی به راه‌حل‌های مسئله احساس تنهایی با تطبیق بر مسئله زیارت خواهیم پرداخت. در بخش تطبیقی به مسئله زیارت، انتخاب ما در بین زیارات، زیارت مأثوره «امین الله» است که در کتب روایی ما موجود است. این زیارت مشتمل بر عناصر احساسی متعددی از قبیل: احساس اطمینان، رضایتمندی، صبر، شکر، ذکر، پرهیزگاری، اعراض از دنیا، مُحبّ خدا بودن، محبوب خدا بودن و لقاء پروردگار است که آدمی می‌تواند با به‌کارگیری آنها به لحاظ کارکردهای چهارگانه، خود را از احساس تنهایی منفی رهانیده و به سرمنزل آرامش و طمأنینه برساند.