تغییر در برنامه سخنرانی های علمی
25 تیر 1402

به اطلاع می رساند، تغییری جزئی در ترتیب مجموعه سخنرانی های الهیات زیارت و علوم اجتماعی رخ داده است. بر این اساس، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلطانی با سخنرانی جناب آقای دکتر قائمی نیک جابجا شده است. بدین ترتیب در روز یک شنبه 25 تیرماه 1402 جناب آقای دکتر قائمی نیک سخنرانی خواهند داشت و در روز سه شنبه 27 تیرماه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلطانی.